FANDOM


Sovexportfilmball
Совэкспортфильм
Sovexportfilmball
I am now Roskino
General information
Reality Sovexportfilm
Type Record label
Country russia
Personality Dead
Preferred gender Male
Language English, Russian
Relations and opinions
Friends Roskinoball
Likes Roskino
Historical information
Date founded 1924
Date ended 2012
Is of importants
Bork Sovexportfilm Sovexportfilm
Status
Dead
English:

Founded as a film production and distribution company in 1924 under the name SOVKINO, the company reformed as SOVEXPORTFILM, an import and export film company in 1945. From 2012, the company has been rebranded as ROSKINO, a state funded body responsible for promoting Russian films and filmmakers internationally.

French:

Sovexportfilm (en cyrillique : Совэкспортфильм) est un organisme gouvernemental soviétique institué en 1945, chargé de diffuser les films soviétiques à l'étranger. Cette société avait également le monopole de l'importation de films étrangers vers l'Union soviétique.

Italian:

Sovexportfilm (in russo: Совэкспортфильм?) è un'azienda del governo sovietico fondata nel 1945, responsabile della diffusione di film sovietici all'estero.

La società, inoltre, aveva il monopolio per l'importazione di film stranieri in Unione Sovietica.

Dal 1924 al 1933 fu attiva Sovkino, poi fino al 1945 Soyuzintorgkino.

Swedish:

Sovexportfilm (kyrilliska: Совэкспортфильм) var en sovjetisk filmdistributör som svarade för export och import av sovjetiska filmer. Företaget var underställt Sovjets handelsrepresentation och hade under flera år monopol på import av utländska filmer till Sovjetunionen.

Finland var det enda landet i världen där Sovexportfilm ägde distributionsbolaget (Kosmos-Filmi Oy, sedan 1944) som också hade sina egna biografer: Capitol vid Mannerheimvägen 16, Pikku-Capitol i Kulturhuset (Sturegatan 4) och därefter sedan 1980 Kosmos 1 och Kosmos 2 i Hotell Presidenttis byggnad (Södra Järnvägsgatan 4).När Michail Gorbatjov blivit ledare för Sovjetunionen följde flera reformer, vilket även påverkade biografverksamheten och Sovexportfilm.

Russian:

Основанная как компания по производству и распространению фильмов в 1924 году под названием SOVKINO, в 1945 году компания была преобразована в SOVEXPORTFILM, кинокомпанию по импорту и экспорту. С 2012 года компания была переименована в ROSKINO, государственную организацию, отвечающую за продвижение российских фильмов и режиссеры на международном уровне.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.